• kalliergeies2
  • kalliergeies3
  • kalliergeies4

Καλλιέργειες

Περιλαμβάνει λύσεις που μπορούν να εξυπηρετήσουν σφαιρικά, αποτελεσματικά και εξατομικευμένα τις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε παραγωγού και είναι αποτέλεσμα μίας συστηματικοποιημένης εργασίας και συνεργασίας ανάμεσα στους Γεωπόνους μας και εσάς.
  • Εξετάζουμε όλες τις παραμέτρους που επηρεάζουν το έργο σας: αγροτικές, βιοκλιματικές, τεχνικές, οικονομικές και προτείνουμε την κατάλληλη λύση για την καλλιέργειας σας.
  • Παρακολουθούμε τη γεωργική παραγωγή και στηρίζουμε τον παραγωγό, παρέχοντας συμβουλές και καλλιεργητικές τακτικές όπως τρόπους φύτευσης και τη διαχείριση της εποχικότητας.
  • Εξέταση δειγμάτων φυτικών ιστών για εντομολογικές και μυκητολογικές προσβολές, δειγμάτων εδάφους για παρουσία νηματωδών και ταυτοποιήσεις ειδών εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών. Παροχή οδηγιών για αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών.
Στόχος μας είναι να καλλιεργούμε μία νοοτροπία ποιότητας και δια βίου μάθησης, ώστε ο παραγωγός να μπορεί πάντα, να απαντήσει στις ανάγκες της καλλιέργειάς Με αυτό το σκεπτικό προσφέρουμε στον παραγωγό συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με τις ορθές καλλιεργητικές πρακτικές που πρέπει να ακολουθηθούν κατά τα διάφορα στάδια παραγωγής.
Peachtree

Η Peachtree εξυπηρετεί οικιακούς και εταιρικούς χώρους. Η απολύμανση, απεντόμωση και μυοκτονία αποτελούν μέρος ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων.

Γλυφάδα
  • Παμβώτιδος 109α, 16561
  • +30 2109627221
  • +30 6977190045

Created by Web Intelligence